Tin tức » Tin công ty »


Lượt xem: 1618
Gửi lúc 11:21' 06/06/2017
Thông báo về việc thay đổi Tổng giám đốc và Người đại diện theo Pháp luật của Công ty

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua có hiệu lực từ 01/07/2015;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị thông qua ngày 08/05/2017 về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Căn cứ Quyết định số 35/QĐ –HĐQT ngày 08/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần các hệ thống viễn thông VNPT – FUJITSU (VFT) số 0500233757 do Sở Kế hoạch Đầu tư thành phố Hà Nội cấp, đăng ký lần đầu ngày 29/10/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 3 ngày 19/05/2017.

Công ty Cổ phần các Hệ thống Viễn thông VNPT – FUJITSU (VFT) xin trân trọng thông báo về việc thay đổi Tổng giám đốc, thay đổi Người đại diện theo Pháp luật của Công ty như sau:

1. Ông Kaneuchi Takanori thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc, thôi là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần các Hệ thống Viễn thông VNPT – FUJITSU (VFT) kể từ ngày 19 tháng 05 năm 2017.

2. Bổ nhiệm Ông Ishibashi Yasunari giữ chức vụ Tổng giám đốc Công ty và là Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần các Hệ thống Viễn thông VNPT – FUJITSU (VFT)  thay Ông Kaneuchi Takanori kể từ ngày 19 tháng 05 năm 2017.

Xin trân trọng thông báo để Quý cơ quan hữu quan, Quý khách hàng, Quý đối tác tiện liên lạc giải quyết công việc./.


» Các bài viết khác

VFT, VNPT, Fujitsu, Thiet bi truyen dan, Thiet bi vien thong, Mang khong day, Dien toan dam may, ADSL, Chuyen mach, Ghep kenh, Thiet bi duong truc, Telecommunications,LTE, SAE, SingleRAN, IMS, BMS, Data, FTTx, Broadband access, WDM, SDP, managed service, terminal, WCDMA/HSPA, TD-SCDMA, WiMAX, LTE, 3G, 4G, Viba, Ethenet, DWDM