Được thiết kế và sản xuất với khả năng vận chuyển và lắp đặt hết sức dễ dàng nhưng vẫn đảm bảo...

Được thiết kế và sản xuất với khả năng vận chuyển và lắp đặt hết sức dễ dàng nhưng vẫn đảm bảo tối...


Mô tả: Dây nhảy quang Single mode & Multimode FC/PC-FC/PC 3.0mm, Simplex or Duplex

Mô tả: Dây nhảy quang Single mode// Multimode FC/PC-SC/PC 3.0mm, Simplex/Duplex


Mô tả: Dây nhảy quang Single mode/Multimode FC/PC-LC/PC 3.0mm, Simplex/Duplex

Mô tả: Dây nhảy quang Single mode/Multimode SC/PC-SC/PC 3.0mm, Simplex/Duplex


Mô tả: Dây nhảy quang Single mode/Multimode LC/PC-LC/PC 3.0mm, Simplex/Duplex

Đầu nối suy hao quang là  thiết bị làm giảm tín hiệu  quang  trong các liên kết cố định hoăc biến...


Đầu nối suy hao quang là  thiết bị làm giảm tín hiệu  quang  trong các liên kết cố định hoăc biến đổi...

Mô tả: Dây nhảy quang Single mode & Multimode ST/PC-ST/PC 3.0mm, Simplex or Duplex

VFT, VNPT, Fujitsu, Thiet bi truyen dan, Thiet bi vien thong, Mang khong day, Dien toan dam may, ADSL, Chuyen mach, Ghep kenh, Thiet bi duong truc, Telecommunications,LTE, SAE, SingleRAN, IMS, BMS, Data, FTTx, Broadband access, WDM, SDP, managed service, terminal, WCDMA/HSPA, TD-SCDMA, WiMAX, LTE, 3G, 4G, Viba, Ethenet, DWDM