The FLASHWAVE® 4160 is a compact multiservice provisioning platform (MSPP) that combines with FLASHWAVE 4060 to STM-4 compact equipment offer...

The FLASHWAVE® 4060 is a compact multiservice provisioning platform (MSPP) that cost-effectively provides today’s next generation services. The...


STM-64/STM-16 được sử dụng ở self thông thường , với sự phân bố dày các card trên cùng 1 shelf nên tiết kiệm không...

FLX2500A là một STM-16 được gắn thêm bộ phân kênh, có thể được sử dụng cho các hệ thống kết nối theo mô hình...


- Thiết bị FLX 600A là một thiết bị linh động có thể cấu hình với nhiều ứng dụng khác nhau. Thiết bị này có...

Thiết bị FLX 150/600 là một thiết bị linh động có thể cấu hình với nhiều ứng dụng khác nhau. Thiết bị này có...

VFT, VNPT, Fujitsu, Thiet bi truyen dan, Thiet bi vien thong, Mang khong day, Dien toan dam may, ADSL, Chuyen mach, Ghep kenh, Thiet bi duong truc, Telecommunications,LTE, SAE, SingleRAN, IMS, BMS, Data, FTTx, Broadband access, WDM, SDP, managed service, terminal, WCDMA/HSPA, TD-SCDMA, WiMAX, LTE, 3G, 4G, Viba, Ethenet, DWDM