(Gửi lúc 15:13' 10/02/2010)
The FLASHWAVE® 4160 is a compact multiservice provisioning platform (MSPP) that combines with FLASHWAVE 4060 to STM-4 compact equipment offer lower upgrade fee.


(Gửi lúc 14:49' 10/02/2010)
The FLASHWAVE® 4060 is a compact multiservice provisioning platform (MSPP) that cost-effectively provides today’s next generation services. The FLASHWAVE 4060 supports both E1 and Ethernet services over STM-1 network interfaces. The compact size, low cost, minimal power requirements, and ability to reliably deliver simultaneous data and voice services to customer premises make the FLASHWAVE 4060 an ideal solution for both telecom network applications and business access applications.


(Gửi lúc 14:27' 10/02/2010)
FLX2500A là một STM-16 được gắn thêm bộ phân kênh, có thể được sử dụng cho các hệ thống kết nối theo mô hình điểm - điểm, Máy tái sinh, Vòng, Tuyến tính, Hub, và mạng. Với khoảng cách truyền dẫn dài, FLX2500A có thể được liên kết với các thiết bị điều chế quang học với nhiều tuỳ chọn thích hợp


(Gửi lúc 14:01' 10/02/2010)
- Thiết bị FLX 600A là một thiết bị linh động có thể cấu hình với nhiều ứng dụng khác nhau. Thiết bị này có thể sử dụng như một trung tâm hoặc hệ thống nối chéo số (DXC) và một thiết bị lý tưởng để thiết lập mạng tiên tiến vòng, tuyến và điểm đến điểm.


(Gửi lúc 01:10' 10/02/2010)
Thiết bị FLX 150/600 là một thiết bị linh động có thể cấu hình với nhiều ứng dụng khác nhau. Thiết bị này có thể sử dụng như một trung tâm hoặc hệ thống nối chéo số (DXC) và một thiết bị lý tưởng để thiết lập mạng tiên tiến vòng, tuyến và điểm đến điểm.
VFT, VNPT, Fujitsu, Thiet bi truyen dan, Thiet bi vien thong, Mang khong day, Dien toan dam may, ADSL, Chuyen mach, Ghep kenh, Thiet bi duong truc, Telecommunications,LTE, SAE, SingleRAN, IMS, BMS, Data, FTTx, Broadband access, WDM, SDP, managed service, terminal, WCDMA/HSPA, TD-SCDMA, WiMAX, LTE, 3G, 4G, Viba, Ethenet, DWDM