Dịch vụ đào tạo

Trung tâm Đào tạo tại nhà máy VFT với đầy đủ các trang thiết bị cho các khoá đào tạo truyền dẫn.
- Bảng và máy chiếu hình.
- Thiết bị quang và radio.
- Dụng cụ kiểm nghiệm.

Hướng dẫn viên chuyên môn có năng lực giảng dạy cao.

- Nói và viết tiếng Anh, tiếng Việt thành thạo.
- Hiểu biết về mô hình, khả năng và các đặc tính của hệ thống và các hệ thống cấp dưới.
- Kinh nghiệm trong các khóa giảng dạy

Sách hướng dẫn bằng tiếng Anh và tiếng Việt.


Thời gian và nôi dung đào tạo tuỳ theo yêu cầu của khách hàng.


Khoá đào tạo được tiến hành tại trung tâm ở nhà máy VFT hoặc tại công ty, khách hàng.