Dịch vụ phát triển phần mềm

VFT là công ty liên doanh giữa Tập đoàn VNPT và Fujitsu (Nhật Bản). VFT cung cấp dịch vụ tư vấn, triển khai, phát triển phần mềm ứng dụng đặc biệt là phần mềm quản lý Viễn thông. Cung cấp bản quyền phần mềm tại thị trường nội địa và cung cấp nguồn nhân lực chất lượng cao cho các dự án triển khai trên thị trường quốc tế.
DỊCH VỤ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM
- Cung cấp nhân sự chuyên môn cao
- Cung cấp các gói dịch vụ:
Tích hợp
Nâng cấp
Phát triển ứng dụng và các báo cáo đặc thù